Heupschool

De Heupschool is een scholings-/ trainingstraject, ontwikkeld voor mensen met heupklachten in het algemeen en een totale heupprothese in het bijzonder.

De Heupschool is bedoeld om het herstel zo spoedig mogelijk te laten verlopen.
In geval van een totale heupprothese zien wij de patiënt bij voorkeur één maand voor de operatie.

Het doel is het ‘goed in – goed uit’ principe. Dit houdt in; een zo goed mogelijke situatie voor de operatie creëren,
zodat het traject na de operatie verkort kan worden.

Het vooraf aanleren van het lopen met krukken en specifieke training van coördinatie, kracht, mobiliteit en stabiliteit.

De scholing omvat een theoretisch gedeelte en oefeningen gericht op Algemeen Dagelijks Leven.