Claudicatio therapie

Claudicatio therapie is een specialisme binnen de fysiotherapie. Claudicatio Intermittens oftewel Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) is een aandoening waarbij er door een ader vernauwing onvoldoende zuurstofrijk bloed via de slagaderen de benen bereikt. Bij inspanning, met name lopen, ervaart men een brandend gevoel in de benen waardoor verder gaan met dergelijke activiteiten niet mogelijk is.

De Claudicatio therapie is gericht op het bevorderen van de algemene conditie, kracht, mobiliteit, uithoudingsvermogen. Tevens is looptraining een belangrijk onderdeel. Pijnklachten worden door deze therapie verminderd en de loopafstand wordt vergroot.

Onze gespecialiseerde therapeut is Maykol de Bruyn.