Disclaimer

De Rugschool besteedt constante aandacht aan de informatie die wij op de websites en in onze nieuwsbrieven plaatsen. Desalniettemin kan de Rugschool niet garanderen dat deze informatie op het moment van raadplegen volledig en/of juist is. Dit geldt voor zowel de openbare pagina’s van de website, de pagina’s bestemd voor onze patiënten en verwijzingen naar sites elders. De Rugschool is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website of delen ervan te kunnen raadplegen.

Rugschool